Club mtb

Santa Cruz Blur LT
Cannondale F1000

GT zaskar 2000 XTR
Cannondale Rush SL
Kona Cinder Cone
Kona Kula
Cube Aim 2010

Sunn Seasons S2 2011
 
Cube Analog 2012